Nemokamas pristatymas užsakymams virš 150€
Patogus ir greitas atsiskaitymas

Pagalba visą parą:

+555555555

info@aveka.lt

Es projektai

COVID-19 produktų gamyba

UAB „AVEKA“ 2021 m. vasario 22 d. pasirašė projekto „COVID-19 produktų gamyba“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0032 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai“.

Projekto tikslas – investuoti į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą ir taip sudaryti sąlygas įmonės pajamų augimui.

Atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos augantį antivirusinės apsaugos priemonių paklausos augimą tiek vietinėje, tiek užsienio rinkose, įmonė nusprendė gaminti kovai su COVID-19 virusu skirtą produktą. Įgyvendinus projektą įmonė išvystys kovai su COVID-19 pandemija būtinų produktų gamybą, taip tuo pačiu išplečiant įmonės gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projektu planuojama įsigyti ir įdiegti įranga leis taikyti pažangiausius sprendimus numatomų gaminti produktų gamybos srityje.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 129 000,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 122 550,00 Eur finansavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. vasaris – 2021 m. balandis.


Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Algirdas Rimkus

Komercijos direktorius

+370 687 75111

algis@aveka.lt